top of page

Ochrona danych

Uwaga ogólna i informacje obowiązkowe

Wyznaczenie organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Lekarz ogólny PD dr. med. M. Punzel
Dr. med. znak rozpoznawczy M
Linia Zygfryda 24
47638 Straelen, Niemcy

Organ odpowiedzialny samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, dane kontaktowe itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać wyrażoną już zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

Jako osoba zainteresowana masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobom trzecim. Jest dostarczany w formacie do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania

Masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcach i celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie w ramach obowiązujące przepisy prawa. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z opcji kontaktowych wymienionych w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, które przesyłasz nam jako operatorowi strony, nasza strona internetowa korzysta z protokołu SSL lub. Szyfrowanie TLS. Oznacza to, że dane przesyłane za pośrednictwem tej strony internetowej nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po wierszu adresu „https: //” przeglądarki oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w plikach dziennika serwera. To są:

Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
URL strony odsyłającej
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas żądania serwera
adres IP

Nie ma scalania tych danych z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym Twoje dane kontaktowe, zostaną zapisane w celu przetworzenia Twojej prośby lub udostępnienia w przypadku pytań uzupełniających. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać wyrażoną już zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed cofnięciem zgody.

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub nie będzie już potrzeby przechowywania danych. Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą.

Niektóre pliki cookie to „pliki cookie sesji”. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Jednak inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki sam ich nie usuniesz. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać Cię po powrocie na naszą stronę internetową.

Dzięki nowoczesnej przeglądarce internetowej możesz monitorować, ograniczać lub uniemożliwiać ustawienie plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować w taki sposób, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Ustawienie plików cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub udostępnienia niektórych funkcji, z których chcesz skorzystać (np. koszyka zakupów), odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jako operator tej witryny mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i sprawnego świadczenia naszych usług. Jeśli ustawione są inne pliki cookie (np. do funkcji analitycznych), będą one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Źródło: Konfigurator ochrony danych z mein-datenschutzbeauftragter.de

Uwagi dotyczące przetwarzania danych w związku z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Ireland Limited. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych na tej stronie znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią, przetwarzanie danych Google Analytics jest realizowane przez Google LLC. Google LLC i Google Ireland Limited zwane są dalej „Google”.

Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze odwiedzającego i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez odwiedzającego witrynę. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny przez odwiedzającego witrynę (w tym skrócony adres IP) są zwykle przesyłane na serwer Google i tam przechowywane.

Google Analytics jest używany na tej stronie tylko z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”. To rozszerzenie zapewnia anonimizację adresu IP poprzez jego skrócenie i wyklucza wszelkie bezpośrednie odniesienia osobiste. W wyniku rozszerzenia adres IP Google zostanie wcześniej skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przekazany przez odpowiednią przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

W imieniu operatora witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych polega na optymalizacji tej strony internetowej, analizie korzystania ze strony internetowej i dostosowaniu treści. Interesy użytkowników są odpowiednio chronione pseudonimizacją.

Google LLC. oferuje gwarancję na podstawie standardowych klauzul umownych, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych. Dane przesyłane i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po 50 miesiącach. Usunięcie danych, których okres przechowywania upłynął, następuje automatycznie raz w miesiącu.

Gromadzeniu przez Google Analytics można zapobiec, dostosowując ustawienia plików cookie dla tej witryny przez osobę odwiedzającą stronę. Gromadzeniu i przechowywaniu adresu IP oraz danych generowanych przez pliki cookie można również w dowolnym momencie sprzeciwić się ze skutkiem na przyszłość. Odpowiednią wtyczkę do przeglądarki można pobrać i zainstalować pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Odwiedzający stronę może uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych na tej stronie, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny.

Dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez Google, możliwości ustawienia i sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google (https://policies.google.com/privacy ) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google ( https:// / adssettings. google.com/authenticated ).

reCAPTCHA

Aby chronić Twoje zapytania za pośrednictwem formularza internetowego, korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google LLC (Google). Zapytanie służy do rozróżnienia, czy dane wejściowe zostały wprowadzone przez osobę, czy niewłaściwie przez zautomatyzowane przetwarzanie maszynowe. Zapytanie obejmuje przesłanie adresu IP i wszelkich innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA do Google. W tym celu Twój wkład zostanie przesłany do Google i tam wykorzystany. Jednak Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z tej usługi. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach reCaptcha nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Do tych danych mają zastosowanie różne przepisy Google dotyczące ochrony danych. Więcej informacji na temat wytycznych Google dotyczących ochrony danych można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de

bottom of page